OFERTA
ThermoGate
Automatyczny system bezdotykowego pomiaru temperatury ciała człowieka, pozwalający na wykonywania pomiarów w locie. Rozwiązanie wykorzystuje kamerę termowizyjną oraz wzornik ciepła co w połączeniu daje bardzo wysoką dokładność pomiaru sięgającą nawet do 0,15 ⁰C.

System dedykowany jest dla zakładów produkcyjnych gdzie wymagana jest pełna kontrola i zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Dzięki rozwiązaniu ThermoGate możemy prewencyjnie chronić personel zakładu przed zarażeniem się / infekcją wniesioną przez współpracownika oraz osoby trzecie. Nasze rozwiązanie może pomóc uchronić naszego Klienta przed ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z:

  • uzupełnianiem kadr i reorganizację zespołów pracujących z wcześniej zaplanowanym grafikiem,
  • wypłatę świadczeń związanych z przebywaniem pracownika na „krótkim” zwolnieniu lekarskim, który został zarażony przez niebadaną, chorą osobę,
  • w ostateczności przed wyłączeniem produkcji na określony czas i poddaniem zakładu miejscowej dezynfekcji co doprowadzi do strat wynikających z niedostarczenia produktu do klienta.