• Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland – 2017 rok
  • Beneficjent projektu PARP: Poddziałanie 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej
  • Konkurs Impuls do Biznesu (finałowa 12) – 2015 rok