Założyliśmy KSM Vision w 2012 roku, oferując usługi pomiarów przemieszczeń, odkształceń i kształtu, jak również projektowanie dedykowanych systemów optycznych. Z czasem, bazując na zapotrzebowaniu zgłaszanym przez naszych partnerów oraz naszych interdyscyplinarnych zainteresowaniach, rozszerzyliśmy działalność. Dzisiaj KSM Vision oferuje innowacyjne systemy kontroli jakości, oparte na autorskich układach optycznych oraz własnym oprogramowaniu wykorzystującym uczenie maszynowe, w celu minimalizacji kosztów produkcji naszych klientów i zwiększenia efektywność linii produkcyjnych.