Założyliśmy KSM Vision w 2012 roku, oferując usługi pomiarów przemieszczeń, odkształceń i kształtu, jak również opracowywanie dedykowanych systemów optycznych. Zrealizowaliśmy szereg zleceń dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej, petrochemicznej, oraz dla partnerów naukowych.

Z czasem, opierając się na zapotrzebowaniu zgłaszanym przez naszych partnerów oraz interdyscyplinarnym zainteresowaniom, rozszerzyliśmy działalność. Obecnie oferujemy specjalistyczne systemy kontroli jakości procesów przemysłowych, bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach optycznych.