Oferujemy doradztwo techniczne oraz usługi pomiarowe z wykorzystaniem nowoczesnych optycznych metod pomiarowych. Nasza oferta skierowana jest m. in. do przemysłu energetycznego, petrochemicznego, ciepłowniczego. Oferta obejmuje:

  • pomiary kształtu obiektów przemysłowych
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń instalacji przemysłowych
  • analiza uzyskiwanych danych i weryfikacja założeń projektowych