Inspect360+ – system umożliwiający kontrolę powierzchni górnej, bocznej i dolnej zamknięć opakowań na ciecze, wykorzystujący tylko jedną kamerę, obserwującą obiekt od góry

  • analiza 100% produktów
  • automatyczna i bezdotykowa kontrola
  • kontrola górnej, bocznej i dolnej powierzchni zamknięcia
  • inteligentna konstrukcja, małe wymiary
  • wydajność do 42 000 obiektów/h