Krzysztof Magda, programista

Współpracę z założycielami KSM Vision rozpocząłem jako praktykant na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kontynuowałem ją, realizując zlecenia dla uczelni w ramach projektów naukowych, obejmujące wykonywanie pomiarów kształtu, przemieszczeń i odkształceń 2D i 3D, a także implementację oprogramowania do wizualizacji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Pracując dla KSM Vision, byłem zaangażowany w prace nad projektem Inspect 360+ od początku jego powstania, tworząc oprogramowanie do przetwarzania obrazu oraz sterowania demonstratorami systemu. Spośród innych projektów realizowanych przeze mnie dla KSM Vision, wyróżnić można oprogramowanie do analizy kształtu obiektów cylindrycznych, wykorzystywane przez firmę do przetwarzania danych pomiarowych pochodzących z instalacji przemysłowych, oraz program ułatwiający edycję zdjęć wykonanych za pomocą mikroskopu.