KSM Vision Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu PARP: Poddziałanie 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej.