Krzysztof Malowany, Prezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej zdobyłem doświadczenie w zakresie mikromechaniki, konstrukcji optycznej oraz pomiarów 3D, uczestnicząc w projektach naukowych nakierowanych na wdrażanie nowoczesnych technik pomiaru 3D w przemyśle energetycznym, chemicznym oraz w budownictwie. Prace te zostały uhonorowane Zespołową Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej. Zdobyte doświadczenie wykorzystałem w KSM Vision sp. z o.o., kierując pracami prowadzonymi dla przedsiębiorstw takich jak: TAURON Wytwarzanie, Basell Orlen Polyolefins, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Materials Engineers Group, Energodiagnostyka. W trakcie pracy w KSM Vision Sp. z o.o. opracowałem systemy Inspect 360+ (międzynarodowe zgłoszenie patentowe) oraz Capsules m-viewer.