dr inż. Marcin Malesa, Wiceprezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej pełniłem funkcje kierownika 4 projektów krajowych i międzynarodowych, ukierunkowanych na wdrożenie optycznych metod pomiarowych oraz przetwarzania danych 2D i 3D w przemyśle. Pełniąc funkcję wiceprezesa KSM Vision sp. z o.o., realizowałem prace komercyjne dla przemysłu. W swojej karierze zawodowej współpracowałem z firmami takimi jak: Tauron Wytwarzanie, Dalkia Warszawa, RSscan (Belgia), ME Group, Astrii Polska.  Realizując projekty naukowe, zdobyłem kompetencje z zakresu technik pomiarów 3D, widzenia maszynowego, układów optycznych, algorytmów przetwarzania obrazów i danych 3D oraz tworzenia oprogramowania. Jestem autorem i współautorem 5 wdrożeń optycznych metod pomiarowych w przemyśle i 2 zgłoszeń patentowych. W 2013 roku zostałem laureatem Zespołowej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia zwieńczone transferem technologii oraz laureatem programu TOP500 Innovators, w ramach którego odbyłem dwumiesięczny staż w Haas School of Business, University of Berkeley. Poza kompetencjami technicznymi, praca na Politechnice i w KSM Vision oraz  odbyte kursy pozwoliły mi rozwinąć kompetencje związane z zarządzaniem projektami oraz zespołami projektowymi, a także wiedzę z zakresu komercjalizacji prac naukowych.