Krzysztof Magda

Krzysztof Magda, programista

Współpracę z założycielami KSM Vision rozpocząłem jako praktykant na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kontynuowałem ją, realizując zlecenia dla uczelni w ramach projektów naukowych, obejmujące wykonywanie pomiarów kształtu, przemieszczeń i odkształceń …

dr inż. Marcin Malesa

dr inż. Marcin Malesa, Wiceprezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej pełniłem funkcje kierownika 4 projektów krajowych i międzynarodowych, ukierunkowanych na wdrożenie optycznych metod pomiarowych oraz przetwarzania danych 2D i 3D w przemyśle. Pełniąc funkcję …

Krzysztof Malowany

Krzysztof Malowany, Prezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej zdobyłem doświadczenie w zakresie mikromechaniki, konstrukcji optycznej oraz pomiarów 3D, uczestnicząc w projektach naukowych nakierowanych na wdrażanie nowoczesnych technik pomiaru 3D w przemyśle energetycznym, …