Oferta

Systemy kontroli jakości

Inspect360+ – system umożliwiający kontrolę powierzchni górnej, bocznej i dolnej zamknięć opakowań na ciecze, wykorzystujący tylko jedną kamerę, obserwującą obiekt od góry

  • analiza 100% produktów
  • automatyczna i bezdotykowa kontrola
  • kontrola górnej, bocznej i dolnej powierzchni zamknięcia
  • inteligentna konstrukcja, małe wymiary
  • wydajność do 42 000 obiektów/h

Usługi pomiarowe

Oferujemy doradztwo techniczne oraz usługi pomiarowe z wykorzystaniem nowoczesnych optycznych metod pomiarowych. Nasza oferta skierowana jest m. in. do przemysłu energetycznego, petrochemicznego, ciepłowniczego. Oferta obejmuje:

  • pomiary kształtu obiektów przemysłowych
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń instalacji przemysłowych
  • analiza uzyskiwanych danych i weryfikacja założeń projektowych

Zespół

Krzysztof Malowany

Krzysztof Malowany, Prezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej zdobyłem doświadczenie w zakresie mikromechaniki, konstrukcji optycznej oraz pomiarów 3D, uczestnicząc w projektach naukowych nakierowanych na wdrażanie nowoczesnych technik pomiaru 3D w przemyśle energetycznym, chemicznym oraz w budownictwie. Prace te zostały uhonorowane Zespołową Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej. Zdobyte doświadczenie wykorzystałem w KSM Vision sp. z o.o., kierując pracami prowadzonymi dla przedsiębiorstw takich jak: TAURON Wytwarzanie, Basell Orlen Polyolefins, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Materials Engineers Group, Energodiagnostyka. W trakcie pracy w KSM Vision Sp. z o.o. opracowałem systemy Inspect 360+ (międzynarodowe zgłoszenie patentowe) oraz Capsules m-viewer.

dr inż. Marcin Malesa

dr inż. Marcin Malesa, Wiceprezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej pełniłem funkcje kierownika 4 projektów krajowych i międzynarodowych, ukierunkowanych na wdrożenie optycznych metod pomiarowych oraz przetwarzania danych 2D i 3D w przemyśle. Pełniąc funkcję wiceprezesa KSM Vision sp. z o.o., realizowałem prace komercyjne dla przemysłu. W swojej karierze zawodowej współpracowałem z firmami takimi jak: Tauron Wytwarzanie, Dalkia Warszawa, RSscan (Belgia), ME Group, Astrii Polska.  Realizując projekty naukowe, zdobyłem kompetencje z zakresu technik pomiarów 3D, widzenia maszynowego, układów optycznych, algorytmów przetwarzania obrazów i danych 3D oraz tworzenia oprogramowania. Jestem autorem i współautorem 5 wdrożeń optycznych metod pomiarowych w przemyśle i 2 zgłoszeń patentowych. W 2013 roku zostałem laureatem Zespołowej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia zwieńczone transferem technologii oraz laureatem programu TOP500 Innovators, w ramach którego odbyłem dwumiesięczny staż w Haas School of Business, University of Berkeley. Poza kompetencjami technicznymi, praca na Politechnice i w KSM Vision oraz  odbyte kursy pozwoliły mi rozwinąć kompetencje związane z zarządzaniem projektami oraz zespołami projektowymi, a także wiedzę z zakresu komercjalizacji prac naukowych.

Krzysztof Magda

Krzysztof Magda, programista

Współpracę z założycielami KSM Vision rozpocząłem jako praktykant na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kontynuowałem ją, realizując zlecenia dla uczelni w ramach projektów naukowych, obejmujące wykonywanie pomiarów kształtu, przemieszczeń i odkształceń 2D i 3D, a także implementację oprogramowania do wizualizacji, analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Pracując dla KSM Vision, byłem zaangażowany w prace nad projektem Inspect 360+ od początku jego powstania, tworząc oprogramowanie do przetwarzania obrazu oraz sterowania demonstratorami systemu. Spośród innych projektów realizowanych przeze mnie dla KSM Vision, wyróżnić można oprogramowanie do analizy kształtu obiektów cylindrycznych, wykorzystywane przez firmę do przetwarzania danych pomiarowych pochodzących z instalacji przemysłowych, oraz program ułatwiający edycję zdjęć wykonanych za pomocą mikroskopu.