Oferta

Systemy kontroli jakości

Inspect360+ – system umożliwiający kontrolę powierzchni górnej, bocznej i dolnej zamknięć opakowań na ciecze, wykorzystujący tylko jedną kamerę, obserwującą obiekt od góry

  • analiza 100% produktów
  • automatyczna i bezdotykowa kontrola
  • kontrola górnej, bocznej i dolnej powierzchni zamknięcia
  • inteligentna konstrukcja, małe wymiary
  • wydajność do 42 000 obiektów/h

Usługi pomiarowe

Oferujemy doradztwo techniczne oraz usługi pomiarowe z wykorzystaniem nowoczesnych optycznych metod pomiarowych. Nasza oferta skierowana jest m. in. do przemysłu energetycznego, petrochemicznego, ciepłowniczego. Oferta obejmuje:

  • pomiary kształtu obiektów przemysłowych
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń instalacji przemysłowych
  • analiza uzyskiwanych danych i weryfikacja założeń projektowych

Zespół

Krzysztof Malowany

Krzysztof Malowany, Prezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej zdobyłem doświadczenie w zakresie mikromechaniki, konstrukcji optycznej oraz pomiarów 3D, uczestnicząc w projektach naukowych nakierowanych na wdrażanie nowoczesnych technik pomiaru 3D w przemyśle energetycznym, …

dr inż. Marcin Malesa

dr inż. Marcin Malesa, Wiceprezes Zarządu

W ramach pracy na Politechnice Warszawskiej pełniłem funkcje kierownika 4 projektów krajowych i międzynarodowych, ukierunkowanych na wdrożenie optycznych metod pomiarowych oraz przetwarzania danych 2D i 3D w przemyśle. Pełniąc funkcję …

Krzysztof Magda

Krzysztof Magda, programista

Współpracę z założycielami KSM Vision rozpocząłem jako praktykant na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kontynuowałem ją, realizując zlecenia dla uczelni w ramach projektów naukowych, obejmujące wykonywanie pomiarów kształtu, przemieszczeń i odkształceń …