KSM Vision

Zespół

DSC_0127 (1)

Mgr inż. Krzysztof Malowany

Prezes Zarządu

Krzysztof Malowany jest współzałożycielem i członkiem zarządu firmy KSM VISION Sp. z o.o. Ukończył studia na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska na temat optycznych pomiarów dzieł sztuki została wyróżniona w dwóch ogólnopolskich konkursach prac dyplomowych (w konkursie Młodzi Innowacyjni 2012 organizowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz XXI Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smolińskiego organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Obecnie jest doktorantem i pracuje na stanowisku samodzielnego referenta technicznego w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. W 2013 roku otrzymał nagrodę naukową Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki. Prowadzone przez niego badania związane są z wykorzystaniem technik pomiarów optycznych i przetwarzania obrazów w przemyśle energetycznym, chemicznym i farmaceutycznym.

DSC_0134

Dr inż. Marcin Malesa

Doktor Nauk Technicznych, Budowa i Eksploatacja Maszyn

Wiceprezes Zarządu

Marcin Malesa jest współzałożycielem i wiceprezesem zarządu firmy KSM Vision Sp. z o.o. Ukończył studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku automatyka i robotyka, a obecnie jest pracownikiem Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej. Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich odbył roczną praktykę w Departamencie Mechaniki Eksperymentalnej firmy Airbus UK w Bristolu. Jego zainteresowania naukowe obejmują rozwój optycznych metod pomiarowych oraz ich aplikacje w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, takich jak: mechanika eksperymentalna, konserwacja dzieł sztuki, energetyka czy budownictwo. Jako laureat programu TOP 500 Innovators (MNiSW) odbył szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i komercjalizacji wyników badań na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (Haas School of Business). Jest również laureatem zespołowej nagrody naukowej Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki.

DSC_0145

Mgr inż. Dariusz Szczepanek

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Szczepanek jest współzałożycielem i wiceprezesem zarządu KSM Vision  Sp. z o.o. Ukończył studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku automatyka i robotyka oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami IT na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jako absolwent uczelni podjął współpracę z Instytutem Mikromechaniki i Fotoniki, w ramach której zajmował się głównie rozwijaniem oprogramowania realizującego funkcje automatycznego przetwarzania obrazów. Jako uczestnik prowadzonych w Instytucie prac naukowych jest współautorem kilku publikacji i jednego wniosku patentowego oraz laureatem zespołowej nagrody naukowej Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki. Jest twórcą wykorzystywanego przez firmę oprogramowania służącego do analizy przemieszczeń i odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Zawodowo zajmuje się praktyką inżynierii oprogramowania i odpowiada w firmie za koordynację projektów programistycznych.
+48 501 483 434
KSM VISION Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9/117, 01-142 Warszawa,
NIP: 527 268 26 60, REGON: 146 277 926
projekt: jakubkielczyk