KSM Vision

Usługi pomiarowe

Firma KSM Vision oferuje szeroki zakres usług pomiarowych zarówno dla przemysłu, jak i instytucji naukowych. Usługi pomiarowe wspieramy doradztwem w zakresie doboru aparatury badawczej i optymalizacji procesu przetwarzania danych. Badania wykonujemy zarówno w laboratoriach, jak i w rzeczywistych warunkach przemysłowych, często na pracujących instalacjach. Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów zapewnia wysoką jakość prowadzonych prac.
W badaniach wykorzystujemy nowoczesne optyczne systemy pomiarowe, które (w odróżnieniu od metod punktowych) pozwalają na wyznaczenie rozkładu wielkości mierzonych na powierzchni całego badanego obiektu.

Stosowane przez nas systemy pomiarowe cechuje:

 • bezkontaktowość,
 • duża elastyczność w doborze wymiarów pola pomiarowego: od 1mm2 do 20m2,
 • wysoka dokładność w pomiarach przemieszczeń: do pojedynczych mikrometrów w małych polach pomiarowych,
 • możliwość badań zjawisk statycznych i dynamicznych.

Korzyści dla naszych klientów obejmują:

 • dostęp do nowoczesnych systemów pomiarowych bez konieczności zakupu aparatury,
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych inżynierów,
 • oszczędność czasu związaną ze szkoleniami pracowników i analizą danych z nowych systemów pomiarowych,
 • prezentację systemów pomiarowych przed ich ewentualnym zakupem.

Każde zlecenie obejmuje kolejne kroki, które pozwalają na optymalne przeprowadzenie prac:

 • wizja lokalna – zrozumienie i doprecyzowanie zadania pomiarowego,
 • zapoznanie się z dostarczoną dokumentacją techniczną,
 • dobór aparatury badawczej – na podstawie spostrzeżeń z wizji lokalnej,
 • instalacja aparatury, przeprowadzenie testów,
 • realizacja badań,
 • analiza danych i sporządzenie raportu końcowego.
+48 501 483 434
KSM VISION Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9/117, 01-142 Warszawa,
NIP: 527 268 26 60, REGON: 146 277 926
projekt: jakubkielczyk