KSM Vision

O Firmie

KSM VISION Sp. z o.o.jest firmą typu spin-out założoną w 2012 roku przez studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej zaangażowanych w projekt MONIT: UDA-POIG.01.01.02-00-013/08-00. W trakcie realizacji projektu założyciele firmy brali udział w rozwijaniu oprogramowania do cyfrowej korelacji obrazu (CKO), które po jego zakończeniu skomercjalizowali na zasadach licencji udzielonej przez Politechnikę Warszawską. Metoda pomiaru (CKO) została dostosowana i zaimplementowana do pomiarów obiektów przemysłowych, takich jak elementy bloków energetycznych, rurociągi w zakładach chemicznych, petrochemicznych oraz sieciach ciepłowniczych.

Firma poszerzyła swoją działalność o optyczne pomiary kształtu wykorzystujące skanowanie laserowe i metodę projekcji prążków. Pomiary te są analizowane z wykorzystaniem oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta, np. map grubości elementów skorodowanych, koncentryczności walczaków na blokach energetycznych. Firma KSM VISION oferuje ponadto usługi z zakresu tworzenia oprogramowania do wizualizacji danych.

+48 501 483 434
KSM VISION Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9/117, 01-142 Warszawa,
NIP: 527 268 26 60, REGON: 146 277 926
projekt: jakubkielczyk