KSM Vision

Energetyka

energOptyczne metody pomiarowe pozwalają na obserwację najbardziej newralgicznych elementów instalacji energetycznych oraz pomiar całej konstrukcji. Badania prowadzone są jednocześnie w dużych polach pomiarowych na obiektach w terenie, w trakcie remontu lub na pracującej instalacji. Nasze systemy pomiarowe, bazujące na metodach cyfrowej korelacji obrazu, termografii i skanowania laserowego, umożliwiają m.in.:

  • pomiar przemieszczeń – wykrycie nieprawidłowości w pracy konstrukcji, optymalizacja założeń konstrukcyjnych, planowanie prac remontowych,
  • pomiar przemieszczeń podczas rozruchu – sprawdzenie poprawności projektu,
  • pomiar kształtu – inwentaryzacja obiektów,
  • pomiar rozkładu temperatury.

Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w programowaniu, przetwarzaniu danych oraz wizualizacji wyników, co umożliwia indywidualne podejście do potrzeb klienta. Dzięki aplikacji do wyznaczania cech charakterystycznych dla badanego obiektu jesteśmy w stanie np. wyznaczyć głębokość ognisk korozji na podstawie mapy kształtu 3D.

+48 501 483 434
KSM VISION Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9/117, 01-142 Warszawa,
NIP: 527 268 26 60, REGON: 146 277 926
projekt: jakubkielczyk