KSM Vision

Cyfrowa Korelacja Obrazu

schematCKOMetoda Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO) polega na wykonaniu serii zdjęć przed obciążeniem i po obciążeniu badanego obiektu. Powierzchnia badanego obiektu musi posiadać pewną losową teksturę (strukturę plamkową), którą w większości przypadków należy nanieść na obiekt przed rozpoczęciem pomiarów. Jeden z obrazów w serii jest wybierany jako obraz referencyjny do wszystkich następnych analiz. Obraz referencyjny jest dzielony na małe prostokątne regiony (zwane subsetami) zawierające N x N pikseli. Wymiary subsetów zależą od jakości i wielkości plamek struktury plamkowej. Algorytm CKO śledzi pozycję każdego subsetu z obrazu referencyjnego we wszystkich pozostałych obrazach serii pomiarowej. Znajdowanie subsetów odbywa się poprzez obliczanie współczynnika korelacji wzajemnej. Dla każdego subsetu obliczane są wektory przemieszczeń U i V. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod interpolacji osiągana jest dokładność subpikselowa. Dane wyjściowe stanowi zbiór map przemieszczeń, które następnie mogą być wykorzystane do obliczeń map odkształceń.

W wersji trójwymiarowej (3D CKO) dla każdego stanu mierzonego obiektu pobiera się jednocześnie parę obrazów kamerami obserwującymi obiekt pod różnymi kątami. CKO w połączeniu z metodami stereowizyjnymi i triangulacyjnymi umożliwia wyznaczenie map przemieszczeń w płaszczyźnie i pozapłaszczyznowych.

+48 501 483 434
KSM VISION Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9/117, 01-142 Warszawa,
NIP: 527 268 26 60, REGON: 146 277 926
projekt: jakubkielczyk