KSM Vision

Badania naukowe

Stosowane przez nas optyczne metody pomiarowe umożliwiają rozszerzenie i przyspieszenie prac naukowych w wielu dziedzinach.

Główną korzyścią wynikającą ze stosowania metod optycznych jest możliwość dokonywania pomiarów w całym polu widzenia detektora, która pozwala na uzyskanie wyników w tysiącach lub nawet milionach punktów pomiarowych jednocześnie. Umożliwia to szczegółową analizę zjawisk zachodzących w badanym obiekcie. Metody analizy i przetwarzania danych dobierane są indywidualnie do potrzeb klienta. Innowacyjność prac prowadzonych w zakresie przetwarzania danych została potwierdzona poprzez publikacje naszych pracowników w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Doświadczenie naukowe naszych pracowników umożliwia też prowadzenie prac na zasadach partnerskich oraz zawiązywanie konsorcjów w celach realizacji wspólnych projektów naukowych.

Nasze dotychczasowe doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi obejmuje takie dziedziny, jak:

lab

  • energetyka i ciepłownictwo,
  • budownictwo,
  • lotnictwo,
  • inżynieria materiałowa,
  • kosmonautyka,
  • konserwacja dzieł sztuki.
+48 501 483 434
KSM VISION Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9/117, 01-142 Warszawa,
NIP: 527 268 26 60, REGON: 146 277 926
projekt: jakubkielczyk